בלוק קרמי אדום 22

גובה: 200 מ”מ, עובי קיר: 220 מ”מ, אורך: 400 מ”מ. (לפי תקן 6565 ±TM5)