בלוק קרמי אדום 10

גובה: 200 מ”מ, עובי קיר: 100 מ”מ, אורך: 400 מ”מ.
(לפי תקן 6565 ±TM3)