;
Category

בטלוויזיה

בטלוויזיה
מאי 27, 2019

בלוק קרמי – כיצד נמנע היום את ה”פינוי-בינוי” של מחר?

בלוק קרמי – כיצד נמנע היום את ה"פינוי-בינוי" של מחר?
Read More
בטלוויזיה
מאי 27, 2019

מה הקשר בין איטום הבית לבנייה ירוקה?

מתוך התוכנית 'סודות הנדל"ן' ששודרה בתאריך ה-10/11/18
Read More
בטלוויזיה
מאי 27, 2019

השימוש בבלוק קרמי במיגון מפני רעידות אדמה

שדור בסודות הנדל"ן ערוץ עשר בתאריך 27/10/18
Read More