;
Category

בטלוויזיה

בטלוויזיה
יולי 21, 2019

בנייה מונציפלית – מוסדות עירוניים לרווחת התושב

מתוך התוכנית "זמן נדל"ן
Read More
בטלוויזיה
יולי 10, 2019

סודות הנדל”ן בהשתתפות טלי חדד

מתוך התוכנית "סודות הנדלן" ששודרה בתאריך 24.3.19
Read More
בטלוויזיה
יוני 2, 2019

קבלת החלטות משפחתיות במהלך בניה

מתוך התוכנית "משפחה פלוס" ששודרה בתאריך 23.5.19
Read More
בטלוויזיה
מאי 27, 2019

חומרי בניה חדשים וירוקים לסביבה

מתוך התוכנית "משפחה פלוס" ששודרה בתאריך 21/2/19
Read More