;
Category

בטלוויזיה

בטלוויזיה
דצמבר 10, 2020

הבלוק האדום כפי שהוצג בתוכנית טרנדים ערוץ רשת עם מושיק גלמין

טלי חדד בראיון עם מושיק גלמין
Read More
בטלוויזיה
ספטמבר 2, 2020

ירוק ובריא: "הבלוק של חסין אש שינה את ענף הבנייה"

טלי חדד בראיון בזירת הנדלן
Read More
בטלוויזיה
יולי 21, 2019

בנייה מונציפלית – מוסדות עירוניים לרווחת התושב

מתוך התוכנית "זמן נדל"ן
Read More
בטלוויזיה
יולי 10, 2019

סודות הנדל"ן בהשתתפות טלי חדד

מתוך התוכנית "סודות הנדלן" ששודרה בתאריך 24.3.19
Read More
בטלוויזיה
יוני 2, 2019

קבלת החלטות משפחתיות במהלך בניה

מתוך התוכנית "משפחה פלוס" ששודרה בתאריך 23.5.19
Read More
בטלוויזיה
מאי 27, 2019

חומרי בניה חדשים וירוקים לסביבה

מתוך התוכנית "משפחה פלוס" ששודרה בתאריך 21/2/19
Read More